(PDF) E-DERGİ ABONELİĞİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1. TARAFLAR :
1.1 AJANS BİLGİLERİ : (Sözleşmede AJANS olarak belirtilecektir.)
Ünvan : ÇAĞLAR Medya Ajans Fethiye Life Kültür Sanat Toplum Dergisi
Adres : Foça mah.980.sok 48/1 Fethiye 48300 - MUĞLA
Telefon : 0 539 282 4685 E-posta : mail@fethiyelife.com
1.2 ABONE (ABONE) BİLGİLERİ : (Sözleşmede ABONE olarak belirtilecektir.) Kayıt formunda belirtilmiştir.
MADDE 2: PDF ÜRÜN BİLGİLERİ
İşbu sözleşmenin konusu olan PDF ÜRÜN: her ay düzenli basılan ve dağıtılan FETHİYELIFE KÜLTÜR, SANAT, TOPLUM
DERGİSİ’nin her ay https://edergifethiyelife.com web sitesinde yayınlanacak (PDF) formatıdır.
MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU PDF ÜRÜN BİLGİLE: (Sözleşmede PDF ÜRÜN olarak belirtilecektir.)
İşbu sözleşmenin konusu, AJANS’ın, ABONE’ye abonelik satışını yaptığı FETHİYELIFE KÜLTÜR; SANAT, TOPLUM
DERGİSİ’nin derginin web sitesi üzerinde PDF formatında abonelik koşulları başta olmak üzere yürürlükteki
mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir.
MADDE 4- ABONELİK SÜRESİ : Ödeme tarihinden itibaren istenen abonelik paketi süresi kadardır.
MADDE 5- ABONELİK BEDELİ:
4. madde de belirtilen Abonelik Paketi için Abonelik bedeli ve süreleri aşağıdaki gibidir.
ABONE, belirtilen ücret dışında herhangi bir bedel veya masraf ödemesiyle sorumlu tutulamaz. Abonelik ücreti kredi
kartı, havale veya EFT yoluyla ödenebilir.
MADDE 6- ABONELİK BAŞLANGICI :
Seçilen abonelik, başvuru formları ve sözleşmenin onaylanarak AJANSA iletilmesi ve abonelik bedelinin AJANS’ın
hesabına geçmesini takiben kesinleşir. ABONE’ye sözleşmenin 1. Maddesinde belirttiği iletişim araçları ile web
sitesindeki ilgili alana giriş için şifre ve parola AJANS tarafından gönderilir. Sözleşmenin kabulüne rağmen herhangi
bir nedenle abonelik bedeli ödenmez ise, AJANS Ürüne erişim sağlama yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
MADDE 7- ERİŞİM:
ABONE’nin , tercih ettiği dergi aboneliğini seçip, bedelini ödemesi ile, ilk PDF ÜRÜNün teslimatı 4. Maddede
belirtilen sayıdan başlar.
MADDE 8- FESİH HAKKI :
8.1. ABONE, Belirli süreli PDF abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin
istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. ABONE, fesih bildirimini mail@fethiyelife.com adresine göndereceği e-
posta talebi üzerinden yazılı olarak gerçekleştirmelidir.
8.2. AJANS, PDF ÜRÜNün hazırlanmasının teknik ve diğer koşullardan dolayı olanaksız olması halinde, ABONE’yi
bilgilendirerek PDF ÜRÜNün erişilemeyecek olan sayılarının karşılığı olan tutarı ABONE’ye defaten ödeyerek
sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.
MADDE 9-GENEL HÜKÜMLER :
9.1. ABONE tarafından dergi içeriğinin herhangi bir şekilde veya herhangi bir teknoloji ile kısmen veya tamamen,
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi yasaktır.
AJANS, ABONE tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda, işbu sözleşmeyi feshedebilir, bu nedenlerle
herhangi bir zarara uğraması durumunda, zararının ABONE tarafından tazminini talep edebilir ve her türlü hukuki
haklarını saklı tutar.
9.2. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak
uyuşmazlıklarda Fethiye Mahkemelerinin, Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin ve İcra Müdürlüklerinin yetkili
olduğunu kabul ederler.
ABONELİK FİYATLARI
3 AYLIK
6 AYLIK
12 AYLIK
PDF DERGİ / https://edergifethiyelife.com
25
50
100